Sverige­demo­kraterna har fel

Sverigedemokraterna har fel

SD har fel om andra partiers invand­rings­politik

SD påstår att Sverigedemokraterna är det enda partiet som vill begränsa invandringen. SD har fel om andra partiers invandringspolitik. Sanningen är de flesta riksdagspartier vill ha en "restriktiv" eller "stram" invandringspolitik i Sverige just nu.

Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna vill ha en flyktinginvandring som är i nivå med andra EU-länder, vilket i praktiken innebär en väldigt begränsad flyktinginvandring. Av riksdagspartierna är det bara Centerpartiet (C), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V) som är för att Sverige ska ta emot fler invandrare. Ett vanligt missförstånd är att C, MP och V vill att vi ska ha en helt obegränsad invandring till Sverige. Det stämmer inte heller, utan dessa partier vill endast ha en högre nivå än EU-genomsnittet. Inget av riksdagspartierna är för en helt obegränsad invandring till Sverige under överskådlig framtid.

Läs på! Låt dig inte luras av Sverigedemokraternas vinklade information om att det bara är SD som vill begränsa invandringen.

SD har fel om invand­ringens kost­nader

SD påstår att flyktinginvandringen till Sverige hotar äldre svenskars välfärd. SD har fel om hur välfärden påverkas av flyktinginvandring. Sanningen är att hur flyktinginvandringen påverkar ekonomin beror på om de nyanlända får jobb eller inte.

Om flyktinginvandring är lönsamt för det svenska samhället eller inte beror helt på om flyktingarna och deras anhöriga får jobb i Sverige eller om de blir arbetslösa och går på bidrag. När det gäller äldres välfärd så kommer det i framtiden att saknas personer i arbetsför ålder som kan arbeta i äldreomsorgen som exempelvis undersköterskor. Flyktingar och deras anhöriga skulle kunna utbildas och få dessa jobb. Därmed skulle flyktinginvandringen kunna bidra till att svenska äldre kan få omsorg i hemmet och på äldreboenden även i framtiden.

Läs på! Låt dig inte luras av Sverigedemokraternas vinklade information om att flyktingar tar pengar från välfärden.

SD har fel om hjälp i när­området

SD påstår att det är mer medmänskligt att hjälpa flyktingar i ett grannland. SD har fel om vad flyktingar har för behov av skydd. Sanningen är att flyktingar behöver hjälp både på plats och i länder längre bort som kan erbjuda skydd.

Flyktingläger i angränsande länder är inte någon permanent lösning för personer som flyr från krig och förtryck. Ofta pågår krig och konflikter under väldigt många år och det går inte att återvända för många. Ingen person kan bygga upp ett nytt liv i ett flyktingläger och förhållanden är ofta väldigt påfrestande där, särskilt för utsatta grupper som kvinnor, barn och personer med annan sexuell läggning. Det är därför folk riskerar sina liv genom att fly över Medelhavet för att nå Europa och chansen till ett liv i trygghet för sig själva och sin familj. Det är en mänsklig rättighet att få söka asyl i ett annat land enligt FN.

Läs på! Låt dig inte luras av Sverigedemokraternas vinklade information om att de är för FN:s arbete och det är flyktingvänligt att inte ta emot flyktingar som söker skydd i Sverige.

SD har fel om etablisse­manget

SD påstår att alla andra riksdagspartier i den så kallade 7-klövern tycker samma sak. SD har fel om skillnaden mellan de olika riksdagspartierna. Sanningen är det finns stora skillnader mellan vad partierna tycker, bland annat i ekonomiska frågor.

Ett exempel är Vänsterpartiet och Moderaterna som tycker väldigt olika när det gäller hur mycket skatt du ska betala, hur höga bidragen ska vara och vilka som ska få driva vård, skola och omsorg i Sverige. En konkret fråga är vinster i välfärden, alltså om privata välfärdsföretag som Academedia, Attendo och Capio ska få ge utdelning till sina aktieägare. Vänsterpartiet vill begränsa vinster så att pengarna stannar i välfärden medan Moderaterna vill att välfärdsföretagen ska ha rätt att dela ut all vinst till sina aktieägare. Vänsterpartiet vill inte ens att privata företag ska få driva verksamheter i välfärden.

Läs på! Låt dig inte luras av Sverigedemokraternas vinklade information om att alla andra partier tycker samma sak.

Kolla exempelvis sajten om riksdagsval där partiernas olika åsikter framkommer.